Dự án thiết kế logo tiêu biểu

Logo là ấn tượng đầu tiên của khách hàng đối với một thương hiệu, một doanh nghiệp. Vì vậy thiết kế logo phải đáp ứng yêu cầu ấn tượng, đơn giản và dễ nhớ. Logo là đại diện của doanh nghiệp, vì vậy nó luôn phải thể hiện được đặc trưng của doanh nghiệp đó. Logo sẽ đi cùng sự phát triển của doanh nghiệp, vì vậy nó phải phù hợp với định hướng của doanh nghiệp.