Thi Công Mô Hình Sản Phẩm

    • Sản xuất mô hình trưng bày
    • Kích thước: 250 x 80cm
    • Chất liệu: composite
    • khách hàng: công ty nha khoa Anh và Em
    Mục lục