Giao diện website Salvia – thương hiệu thời trang nữ

Hạng mục thiết kế

  • Thương hiệu thời trang nữ thiết kế ra mắt thị trường năm 2018
  • Sản phẩm: Giao diện website Salvia và phác thảo banner header
  • Đơn vị thực hiện: Hà An Graphic Design
giao-dien-web-salvina-2
giao-dien-web-salvina-1
giao-dien-web-salvina-3
Đánh giá post