Sách Báo cáo ngành bán hàng Đa cấp Việt Nam 2020

bctn-cuc-qlct-1

Công ty bán hàng đa cấp vẫn đang và có lẽ sẽ luôn tồn tại và phát triển tại Việt Nam. Việc phân biệt công ty nào minh bạch hay bất chính thật sự khá khó với đa số mọi người, nhất là những ai chưa hiểu rõ về kinh doanh đa cấp. Vì vậy Cục Cạnh Tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã xuất bản “sách Báo cáo ngành bán hàng Đa cấp Việt Nam 2020” để công bố những công ty bán hàng đa cấp được chính phủ cấp phép. Ghi nhận sự đóng góp công sức vào sự phát triển của xã hội. Bên cạnh đó cũng giúp người dân hiểu kĩ hơn và phân biệt với các công ty đa cấp bất chính.

Hạng mục thiết kế

bctn-cuc-qlct-9

bctn-cuc-qlct-2
bctn-cuc-qlct-4
bctn-cuc-qlct-5
bctn-cuc-qlct-6
bctn-cuc-qlct-7
bctn-cuc-qlct-9
Đánh giá post