Thiết kế flyer quảng bá sản phẩm mới – Công ty DK Pharma

Hạng mục thiết kế

  • Sản phẩm: Tờ rơi quảng bá sản phẩm công ty DK Pharma
  • Đơn vị triển khai: Hà An Graphic Design
Đánh giá post
Game bài đổi thưởng