Thiết kế giao diện Trung tâm hợp tác đào tạo quốc tế CITC

wt-citc-2

Trung tâm hợp tác và đào tạo quốc tế CITC là đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, do Chủ tịch Hội ra quyết định thành lập. Trung tâm Hợp tác Đào tạo CITC là đơn vị hành chính sự nghiệp được thành lập với mục đích góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật – công nghệ, phát triển đa dạng các hình thức đào tạo dưới sự quản lý thống nhất của nhà nước.

Hạng mục thiết kế

  • Sản phẩm: Giao diện webiste
  • Đơn vị thực hiện: Hà An Graphic Design
Đánh giá post
Game bài đổi thưởng