Báo cáo thường niên năm 2015 – Cục Quản lý cạnh tranh

bao-cao-thuong-nien-cuc-qlct-1

Báo cáo thường niên là sản phẩm được Cục Quản lý cạnh tranh xuất bản hàng năm với mục đích phác họa tổng quát bức tranh về nền kinh tế thị trường trong năm. 

HẠNG MỤC THIẾT KẾ

  • Loại sản phẩm: Báo cáo thường niên
  • Năm sản xuất: 2015
  • Đơn vị thực hiện: Hà An Graphic Design
bao-cao-thuong-nien-cuc-qlct-1
Đánh giá post