Báo cáo thường niên năm 2017 – Cục Quản lý cạnh tranh

HẠNG MỤC THIẾT KẾ

Báo cáo thường niên năm 2017 xuất bản bởi Cục quản lý cạnh tranh thuộc Bộ Công thương. Sản phẩm mang tính thường niên thống kê lại bức tranh toàn cảnh thị trường và xu hướng phát triển của nền kinh tế. Đồng thời, đánh giá mức độ cạnh tranh trên các lĩnh vực ngành nghề khác nhau.

  • Loại ấn phẩm: Báo cáo thường niên
  • Năm xuất bản: 2017
  • Đơn vị thực hiện: Hà An Graphic Design
thiet-ke-bao-cao-thuong-nien-4
thiet-ke-bao-cao-thuong-nien-5
thiet-ke-bao-cao-thuong-nien-6
thiet-ke-bao-cao-thuong-nien-7
thiet-ke-bao-cao-thuong-nien-8
thiet-ke-bao-cao-thuong-nien-9
Game bài đổi thưởng