Báo cáo thường niên năm 2018 – Cục Quản lý cạnh tranh

thiet-ke-bao-cao-thuong-nien-8

HẠNG MỤC THIẾT KẾ

Báo cáo thường niên năm 2018 do Cục quản lý cạnh tranh xuất bản mỗi dịp cuối năm để nhìn lại toàn cảnh môi trường kinh doanh, sự cạnh tranh và xu hướng thị trường. Một lần nữa, Hà An Design được cục tín nhiệm và giao trọng trách thiết kế ấn phẩm này.

  • Loại ấn phẩm: Báo cáo thường niên
  • Năm xuất bản: 2018
  • Đơn vị thực hiện: Hà An Graphic Design
bao-cao-thuong-nien-doc-quyen-1
thiet-ke-bao-cao-thuong-nien-doc-quyen-2
bao-cao-thuong-nien-cong-ty-doc-quyen-3
bao-cao-thuong-nien-doc-dao-4
dich-vu-lam-bao-cao-thuong-nien-doc-quyen-5
bao-cao-thuong-nien-tu-a-den-z
bao-cao-thuong-nien-gia-re-7
thiet-ke-bao-cao-thuong-nien-8
ha-an-design-bctn-doanh-nghiep-9
bao-cao-thuong-nien-doc-quyen-cong-ty-10
bao-cao-thuong-nien-doc-quyen-11
Đánh giá post